نتیجه‌ی فراخوان شماره‌ی ۲

«بنیادِ الف» نتیجه‌ی دوّمین فراخوانِ آهنگسازیِ این مجموعه را به شرحِ زیر اعلام می‌دارد.

 از مجموعِ ۲۴ قطعه‌ی دریافتی، ۲ قطعه به‌دلیلِ نداشتنِ شرایطِ لازم، در فراخوان شرکت داده‌نشدند. هیئتِ انتخاب پس از بررسیِ دیگر قطعات، قطعه‌ی «play» از آقای «آتا قویدل» را برای اجرا انتخاب نمود.

 قطعه‌ی انتخاب‌شده در کنارِ آثاری که از قبل برای اجرا در این برنامه در نظر گرفته شده‌اند، در نشست‌ِ بعدی از سلسله «نشست‌های موسیقیِ نوگرایانه‌ی الف» اجرا و تحلیل خواهد شد. 

تاریخِ و مکانِ اجرا به‌زودی از طریقِ رسانه‌های مجموعه‌ی الف اعلام خواهد شد. «بنیاد الف» ضمنِ تشکر از تمامیِ شرکت‌کنندگان در این فراخوان از تمامی آنها برای شرکت در برنامه‌ی اجرای اثرِ برگزیده دعوت به عمل می‌آورد. دعوت‌نامه از طریقِ پُستِ اِلکترُنیک برای این عزیزان ارسال خواهد‌شد.  شایانِ ذکر است، شرکت در این نشست برای عموم آزاد است.

با تشکر

هیئتِ انتخاب

اردوان وثوقی، شروین عباسی و نیما عطرکار روشن

فراخوان شماره‌ی ۲

“بنیادِ الف” از تمامیِ آهنگسازانِ ایرانی برایِ شرکت در دوّمین فراخوانِ این مجموعه دعوت به عمل می‌آورد. از بینِ آثارِ ارسالی، یک یا دو قطعه انتخاب می‌شود. این آثار به همراهِ قطعاتی دیگر که از پیش در نظر گرفته‌شده‌اند، در برنامه‌ی بهمن‌ماهِ “نشست‌های الف”  توسط مطهر حسینی اجرا و توسطِ تحلیل‌گران و منتقدینِ این مجموعه موردِبررسی قرار خواهند گرفت.

 

 

شرایط:

۱. تمامیِ آهنگسازانِ ایرانی بدون در نظر گرفتنِ سن، مجاز به شرکت در فراخوان می‌باشند. 

۲. اثرِ ارسالی باید برای پیانوی سو لو (با یا بدون‌ِ همراهیِ الکترونیک *) باشد. 

۳. اثر ارسالی باید بدونِ نام و خالی از هرگونه نشانه یا علامتی باشد که به هر نحو باعثِ معرفیِ آهنگساز گردد. 

۴. هر آهنگساز مجاز به ارسالِ تنها یک اثر می‌باشد.

۵. آخرین‌مهلتِ ارسالِ آثار پایانِ روزِ اوّل‌ِ بهمن‌ماهِ سال ۹۸ می‌باشد. 

* : Fixed Media یا Live Electronics و نهایتاً تا۲ کانال. در صورتِ نیاز به اُپراتور، حضورِ آهنگساز یا نماینده‌ای از طرفِ آهنگساز در روزِ اجرا الزامی است.

 

شیوه‌ی ارسالِ آثار: 

آهنگسازان باید اثرِ خود را از طریقِ فُرمِ پایینِ صفحه تا تاریخِ اوّلِ بهمن‌ماه‌ِ سالِ ۹۸ ارسال نمایند. لطفا فایلِ الکترونیک را در یک درایوِ مجازی (مثلِ Google Drive یا Dropbox) بارگزاری کنید و لینکِ آن را ارسال نمایید.

 

 

قوانین:

۱. هیئتِ انتخاب این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که در صورتِ سازگار نبودنِ قطعاتِ ارسالی با رویکردهای مجموعه، هیچ‌یک از این آثار را برای اجرا انتخاب نکند. 

۲. بنیادِ الف اجازه‌ی نشرِ غیرِتجاریِ پارتیتور و یا ضبطِ اجرای اثر را (با اطلاعِ آهنگساز) خواهدداشت. 

۳.پارتیتورِ اثرِ انتخابی به‌منظورِ تحلیل و بررسی در اختیارِ منتقدین و تحلیل‌گرانِ مجموعه‌ی “نشست‌های الف” قرار خواهدگرفت. 

۴. ضبطِ اجرای قطعه (در صورت ضبط شدنِ آن) در اختیارِ آهنگساز قرار خواهدگرفت.

 

بستن منو