نشست‌های الف

جلساتِ دنباله‌دارِ اجرا و تحلیلِ موسیقیِ نوگرایانه

ایونتِ پیشِ‌رو

موسیقی و کُنشِ اجتماعی

«قصّــه‌ی شـــهرِ تصــــــــویر»:
نوید قویدل

کُنتر‌تِنُر: مازیــــار یونســـی

پَنلِ گفتگو:
محســـن میـــر مهدی
آرویـــن صـــداقت‌کیـــش
شـــــاهو محــــمودی

۱۹ بهمن‌ماهِ ۱۳۹۸ - فرهنگسرای ارسباران - تهران

فراخوان

آثارِ سولوی پیانو

“بنیادِ الف” از تمامیِ آهنگسازانِ ایرانی برایِ شرکت در دوّمین فراخوانِ این مجموعه دعوت به عمل می‌آورد. از بینِ آثارِ ارسالی، یک یا دو قطعه انتخاب می‌شود. این آثار به همراهِ قطعاتی دیگر که از پیش در نظر گرفته‌شده‌اند، در برنامه‌ی بهمن‌ماهِ “نشست‌های الف” اجرا و توسطِ تحلیل‌گران و منتقدینِ این مجموعه موردِبررسی قرار خواهد گرفت.

 

برنامه‌های سالِ ۹۸

رسیتالِ فلوت

فلوت: کلاریز کشاورز
تهران: ۲۶ تیر
رشت: ۳۰ تیر

رسیتالِ ویُلُن

ویولن: فرمهر بیگلو
تابستان ۹۸

رسیتالِ اُبوا

ابوا:‌ نازنین احمدزاده ویُلُن‌سل: یاسمن کوزه‌گر
پیانو: محمد‌هادی یوسفی پاییز ۹۸

نشستِ دی‌ماه

ویُلُن: فرمهر بیگلو
پیانو: مریم صوفی سیاوش
گیتار:‌ وحید محمدی
ترُمپِت: امیر حسین نوروزی
زمستانِ ۹۸

رسیتالِ پیانو

پیانو: مطهر حسینی
زمستان ۹۸

دوئتِ فلوت - ویُلُن

ویولن: فرمهر بیگلو
فلوت: ارغوان منتظری زمستان ۹۸

درباره‌‌ی نشست‌های الـــــــــف

«نشست‌های الف»، برنامه دنباله‌داری با محوریت موسیقی نوگرایِ ایرانی است. در هر یک از این نشست‌ها، مجمو‌عه‌ای از آثار آهنگسازان “موسیقی معاصر ایرانی” اجرا و توسط پنلی از متخصصین به تحلیل و بررسی گذاشته می‌شوند.

ایونت‌های پیشین

۱۳۹۸

نشستِ دی‌مـــاه

تهران

«موسیقیِ هنری - موسیقیِ غیرِ هنری»:
نیما عطرکار روشن

ویُلُن: فرمهر بیگلو
پیانو: مریم صوفی سیاوش
گیتار:‌ وحید محمدی
ترُمپِت: امیر حسین نوروزی

پَنلِ گفتگو:
سارا اباذری
حسام دارابی
شروین عباسی

۱۱ دی‌ماهِ ۱۳۹۸
فرهنگسرای ارسباران - تهران

نشستِ دی‌مـــاه

تهران

«موسیقیِ هنری - موسیقیِ غیرِ هنری»:
نیما عطرکار روشن

ویُلُن: فرمهر بیگلو
پیانو: مریم صوفی سیاوش
گیتار:‌ وحید محمدی
ترُمپِت: امیر حسین نوروزی

پَنلِ گفتگو:
سارا اباذری
حسام دارابی
شروین عباسی

۱۱ دی‌ماهِ ۱۳۹۸
فرهنگسرای ارسباران - تهران

رسیتالِ ویُلُن

رشت

ویُلُن: فرمهر بیگلو

پنلِ گفتگو:
نادر مشـــایخی
ارشــیا صمصـــامی‌نیا

۱۳ آذرمـــاه ۹۸ - تالار مرکزی رشــــت

رسیتال‌ِ اُبوا

تهران

اُبوا: نازنین احمدزاده

ویُلُن‌سِل: یاسمن کوزه‌گر
پیانو: محمد‌هادی یوسفی

پنل گفتگو:
آذین موحّد
آروین صداقت‌کیش
ارشیا صمامی‌نیا
سینا صدقی

۲۰ آبان ۱۳۹۸
فرهنگسرای ارســـباران - تهران

رسیتال‌ِ اُبوا

تهران

اُبوا: نازنین احمدزاده

ویُلُن‌سِل: یاسمن کوزه‌گر
پیانو: محمد‌هادی یوسفی

پنل گفتگو:
آذین موحّد
آروین صداقت‌کیش
ارشیا صمامی‌نیا
سینا صدقی

۲۰ آبان ۱۳۹۸
فرهنگسرای ارســـباران - تهران

رسیتالِ ویُلُن

تهران

ویُلُن: فرمهر بیگلو

پنلِ گفتگو:
نادر مشایخی
آروین صداقت‌کیش
ارشیا صمصامی‌نیا

۷ شــهریور ۹۸ خانه‌ی تئاتر ایران

رسیتال‌ِ فلوت

شیراز

فلوت:
کلاریز کشاورز

پنلِ گفتگو:
علی رادمان
حامد ثابت
سینا موسوی فرد
کلاریز کشاورز
نیما عطرکار روشن

۲۶ مرداد ۱۳۹۸
تالار گفتگو، هنر شهر آفتاب - شیراز

رسیتال‌ِ فلوت

شیراز

فلوت:
کلاریز کشاورز

پنلِ گفتگو:
علی رادمان
حامد ثابت
سینا موسوی فرد
کلاریز کشاورز
نیما عطرکار روشن

۲۶ مرداد ۱۳۹۸
تالار گفتگو، هنر شهر آفتاب - شیراز

رسیتالِ فلوت

رشت

فلوت:
کلاریز کشاورز

پنلِ گفتگو:
علی احمدی‌فر
سینا موسوی فرد
کلاریز کشاورز
نیما عطرکار روشن

۳۰ تیر ۱۳۹۷
تماشاخانه‌ی استاد رادی - رشت

رسیتال‌ِ فلوت

تهران

فلوت:
کلاریز کشاورز

پنلِ گفتگو:
مانی جعفر‌زاده
سینا موسوی فرد
کلاریز کشاورز
نیما عطرکار روشن

۲۶ تیر ۱۳۹۸
خانه‌ی تئاتر ایران - تهران

رسیتال‌ِ فلوت

تهران

فلوت:
کلاریز کشاورز

پنلِ گفتگو:
مانی جعفر‌زاده
سینا موسوی فرد
کلاریز کشاورز
نیما عطرکار روشن

۲۶ تیر ۱۳۹۸
خانه‌ی تئاتر ایران - تهران

۱۳۹۷

رسیتالِ ویُلُن

تهران

ویُلُن:
فرمهر بیگلو

پنلِ گفتگو:
آروین صداقت کیش
آذین موحّد

۲۸ آبان ۱۳۹۷
دانشکده‌ی موسیقی - پردیسِ هنرهای زیبا

سه اثرِ پیانو

تهران

پیانو:
کارن سلاجقه
افشین مطلق فرد
مطهّر حسینی

پنلِ گفتگو:
آروین صداقت‌کیش
سینا صدقی
افشین مطلق فرد
علی هاشم‌لو
مسیحا حسن‌نیا

۶ تیر ۱۳۹۷
فرهنگسرای ارسباران

سه اثرِ پیانو

تهران

پیانو:
کارن سلاجقه
افشین مطلق فرد
مطهّر حسینی

پنلِ گفتگو:
آروین صداقت‌کیش
سینا صدقی
افشین مطلق فرد
علی هاشم‌لو
مسیحا حسن‌نیا

۶ تیر ۱۳۹۷
فرهنگسرای ارسباران

سه اثرِ پیانو

تهران

پیانو:
کارن سلاجقه
افشین مطلق فرد
مطهّر حسینی

پنلِ گفتگو:
آروین صداقت‌کیش
سینا صدقی

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
دانشکده‌ی موسیقی - پردیسِ هنرهای زیبا

با ما در تماس باشید

info@aleph-fdn.com

بستن منو